Transport substancji niebezpiecznych

Posted by: admin  /  Category: samochody

Każdy towar czy substancja musi być przewożona w odpowiednich warunkach. Najwięcej problemu stanowią przewozy substancji niebezpiecznych. Muszą one być przewożone w warunkach, które zabezpieczą je przed wydostaniem się z cystern w trackie przewożenia oraz kiedy dojdzie do wypadku. Wymaga to od kierowcy najwyższej ostrożności a od konstruktora i wytwórcy cysterny mądrego zaprojektowania i wykonania cysterny. Powinna ona mieć wszystkie zawory bezpieczeństwa, ścianki grodziowe oraz poszycie wykonane z materiałów i według norm zapisanych w ustawie o przewozie materiałów niebezpiecznych. Po naszych drogach jeździ wiele tego typu pojazdów i każdy wie, że są one dla nas bezpieczne. Nie da się ukryć, że bez nich transport takich materiałów jak benzyny czy gazu byłby bardzo utrudniony. Ciężko sobie wyobrazić inny sposób transportu tych materiałów inną drogą jak właśnie cysternami. Przewóz gazu w butlach jest niebezpieczny lecz tu są łagodniejsze warunki przewozu tego niebezpiecznego materiału.

Comments are closed.