Stan dróg krajowych

Posted by: admin  /  Category: samochody

Poprawianie stanu dróg nie zawsze przynosi oczekiwane rezultaty i niejednokrotnie o wiele ważniejsze od samego wydawania pieniędzy na nowe węzły komunikacyjne i kilometry dróg ekspresowych ważniejsze jest ich odpowiednie wydawanie. Łatwo jest dzisiaj podpisać kontrakt na wybudowanie całych kilometrów dróg w danym regionie, ale o wiele trudniej jest sprawić, aby w stosunkowo niskiej cenie firma decydująca się na podjęcie tego zlecenia była w stanie jednocześnie zagwarantować wysoką jakość produktu, jakim jest droga. Wszak dla całej gospodarki i transportu danego kraju, jego konkurencyjności względem innych państw, kluczowe jest posiadanie wysoko rozwiniętej sieci komunikacyjnej. Najważniejsze jest jednak, aby ta sieć komunikacyjna nie była tylko bardzo gęsto rozsiana, ale także mądrze zaplanowana. Oczywiście w przypadku inwestycji infrastrukturalnych i transportowych stroną przeważnie jest rząd państwa, a więc drogi i autostrady poprowadzić można tylko ściśle określoną trasą ze względu na własność ziem.

Comments are closed.