Pozyskiwanie kapitału zagranicznego

Posted by: admin  /  Category: samochody

Ludzie wydający czasami po kilkaset milionów na rozpoczęcie biznesowej działalności w jakimś kraju absolutnie nie dopuszczają do pojawienia się jakiegokolwiek ryzyka w związku z wydaniem większości aktywów finansowych na wejście na obcy bądź co bądź rynek, rządzący się swoimi własnymi prawami i skonstruowany z ludzi, których preferencji konsumenckich nie zna się tak dokładnie. Bardzo ważne jest przede wszystkim stworzenie więc dokładnego planu nie tylko samej inwestycji, ale potencjalnych problemów i scenariuszów zagrażających całkowicie sukcesowi przedsięwzięcia. Analizy ekonomiczne to tylko element działań, które są niezbędne do podjęcia decyzji. Bardzo ważne jest zbadanie i przeanalizowanie słabych i mocnych stron w transporcie danego kraju. Jeśli infrastruktura drogowa jest przestarzała i niebezpieczna a sieć kolejowa i lotnicza dostępna jest jedynie w kilku największych ośrodkach miejskich, przesłanek do rozpoczęcia swojej działalności gospodarczej w tak zacofanym kraju raczej nie ma.

Comments are closed.