Cysterny na paliwo

Posted by: admin  /  Category: samochody

Pojazdy samochodowe używane są w dużym stopniu w przemyśle produkcyjnym oraz w różnego rodzaju przedsiębiorstwach produkujących różne towary. Pojazdy w takich przedsiębiorstwach służą do przewożenia różnych materiałów. Specjalnym rodzajem samochodów są cysterny. Cysterny są samochodami, na podwoziu których zamontowano bardzo dużej wielkości zbiorniki. W tych zbiornikach można przewozić różnego rodzaju materiały płynne. W przemyśle piwowarskim w cysternach transportuje się piwo już wyprodukowane, do zapakowania go w butelki lub w puszki. W takich przedsiębiorstwach przewozi się także płynne składniki służące do produkcji tego rodzaju alkoholu, na przykład wodę. W przemyśle paliwowym cystern używa się do transportowania paliw z rafinerii paliwowych do stacji benzynowych, gdzie napełniane są dystrybutory z paliwami. Cysterny przewożą różne ciecze, czasami są to materiały chemiczne, które niosą pewne niebezpieczeństwo. Dlatego też cysterny transportujące niebezpieczne substancje są eskortowane przez jednostki straży pożarnej. W przypadku wypadku takiej cysterny policja na ogół na jakiś czas zamyka odcinek drogi, na których doszło do wycieku i oceniany jest stopień skażenia środowiska. Dopiero po usunięciu chemikaliów, ruch na tym odcinku jest wznawiany. Chodzi w tym przypadku o bezpieczeństwo ludzi.

Comments are closed.